top of page

Salgsvilkår for www.vintageferie.no


Disse salgsvilkårene utgjør en juridisk avtale mellom deg og Vintageferie ("Selger"). Ved å besøke og handle på www.vintageferie.no samtykker du i å overholde og være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke godtar alle vilkårene, må du avstå fra å bruke nettsiden og foreta kjøp på vegne av ditt selskap.

Produkter og Tjenester
Vintageferie tilbyr en rekke produkter og tjenester som beskrives på nettsiden. Prisene og tilgjengeligheten kan endres uten varsel.

Bestillinger
Når du legger inn en bestilling på www.vintageferie.no, anses det som et tilbud om å kjøpe produktene eller tjenestene. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller avvise slike tilbud etter eget skjønn. Du vil motta en bekreftelse på bestillingen via e-post, men dette utgjør ikke aksept av tilbudet, kun en bekreftelse av mottak.

Priser og Betaling
Prisene for produkter og tjenester oppgis på www.vintageferie.no.Du forplikter seg til å betale den oppgitte prisen for bestillingen, inkludert eventuelle tilleggskostnader som frakt og skatter. Betaling kan gjøres ved hjelp av de aksepterte betalingsmåtene som oppgis på nettsiden.

Levering
Leveringstider og metoder vil variere avhengig av produktet og leveringsstedet. Vintageferie vil strebe etter å levere tjenestene innen rimelig tid, men gir ingen garantier for nøyaktige leveringstider.

Retur- og Refusjonspolicy
Vintageferie tilbyr en retur- og refusjonspolicy. Vennligst referer til vår nettside for detaljerte vilkår og betingelser knyttet til retur og refusjon for bedriftskunder.

Eierskap og Opphavsrett
Alle rettigheter til www.vintageferie.no, innholdet og produktene eies av Vintageferie og er beskyttet av opphavsrett og andre lover om immateriell eiendom. Du har tillatelse til å bruke produktene kun i samsvar med vilkårene som er fastsatt her.

Personvern
Ditt selskaps bruk av www.vintageferie.no er underlagt vår personvernerklæring. Ved å bruke nettsiden samtykker du i vår innsamling og bruk av dine selskapets personlige opplysninger i samsvar med personvernerklæringen.

Ansvarsbegrensning
Vintageferie påtar seg ikke ansvar for tap eller skader som oppstår som følge av ditt selskaps bruk av www.vintageferie.no eller produktene. Selgers ansvar skal uansett være begrenset til kjøpsprisen på produktene.

 

Endringer i Vilkårene
Vintageferie forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst. Eventuelle endringer vil tre i kraft umiddelbart ved publisering på www.vintageferie.no. Det er ditt selskaps ansvar å jevnlig sjekke vilkårene for oppdateringer.

Kontaktinformasjon
Hvis ditt du har spørsmål eller bekymringer angående disse salgsvilkårene, kan du kontakte Vintageferie her:
 

https://www.vintageferie.no/kontakt-oss

Ved å bruke www.vintageferie.no og handle på vegne av ditt selskap, aksepterer du disse vilkårene og forplikter deg til å overholde dem.

bottom of page